ESKİ MISIR’IN BÜYÜK KRALI II. RAMSES- Ali İsmail ARI

Eski Mısır, Eski Krallık, Orta Krallık ve Yeni Krallık olarak ana dönemlere ayrılmıştır. Bu ana dönemler dışında ara dönemler de Eski Mısır tarihi açısından oldukça önemlidir. Ramsesler Dönemi de önemli bir yere sahiptir. Yeni Krallık içinde değerlendirilen Ramsesler Döneminde kralların kişisel yapılarından kaynaklanan hızlı bir yükseliş ve hızlı bir çöküş ile karşılaşmaktayız. Bu krallar arasında ilk üç kral; I. Ramses, I. Seti ve II. Ramses önemli bir yer tutmaktadır. Bu krallar Eski Mısır’da yeniden bir yükseliş yaratmışlar ve Mısır’ın bölgesel gücünün artmasını sağlamışlardır. Bu üç kraldan II. Ramses karakter yapısı ve dolayısıyla yönetim tarzındaki cesareti nedeniyle kendinden önceki kralların önüne geçmiş, kendisinden sonrakilere ise örnek olmuştur. II. Ramses’ten dolayı MÖ yak. 1295’ten 1069’a kadar hüküm sürmüş çoğu kral Ramses ismini almıştır. XI. Ramses’e kadar dokuz kral II. Ramses’e hayranlıklarından dolayı bu ismi benimsemiştir. II. Ramses kendisine bırakılan gücü iyi kullanmış ve bunu katlayarak tarihte önemli bir kral olarak kalmıştır. Çoğu eserde görülen ve Mısırbilimciler tarafından kabul edilen, II. Ramses’in Eski Mısır’ın en güçlü dönemi olan Yeni Krallık’ın en büyük, en ünlü ve en güçlü kralı olduğudur . Bu yüzden sadece Ramses olarak bahsedilen metinlerde de işaret edilen II. Ramses’tir. Çünkü II. Ramses, Ramses isminin bir döneme adını vermesini sağlayan kraldır.

RAMSESLER DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

Ramsesler Dönemini başlatan I. Ramses, Horemheb’in halefidir. Asıl adı Paramessu olan I. Ramses deneyimli bir subaydır. Krali soydan gelmemesine rağmen ordu ve yönetim içersinde güçlü bir isimdir. 18. Hanedan’la aile bağı koptuğundan kendisi 19. Hanedanlığı başlatmıştır. Tahta çıktığında kendini 18. Hanedan’ın kurucusu olan Kral Ahmose’ye çok benzer bir unvan olan Menpehtire’yi (kalıcı gücüyle Ra) seçmiştir. Böylece Yeni Krallık’ın ilk Hükümdarı olan Ahmose gibi kendine ait, yeni bir dönem başlatmak istediğini belgelemiştir. I. Ramses tahta çıktıktan bir yıl sonra ölmüştür. Bu kısa hükümdarlık döneminden dolayı I. Ramses dönemi ardında kalıcı izler bırakabilecek uzunlukta değildir.

 

DEVAMI 24. SAYIMIZDA :

https://www.academia.edu/45158674/Eski%C3%A7a%C4%9F_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_Dergisi_YIL_3_SAYI_24_2021

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir