Daimi Diktatör: Jül Sezar – İrem AYTAÇ

Tarihi derinden etkilemiş önemli karakterlerden biri olan Jül Sezar (Gaius Iulıus Caesar), M.Ö. 100 yılında doğmuştur. “Kesilip alınan” anlamına gelen ve sezaryen ile doğmuş atalarının birinden geldiği düşünülen Sezar (Caesar) unvanı, kendisine verilmiştir. 

Bu kelimenin kökeni önemli bir isim olan Jül Sezar’dan gelmekte olup, Roma Cumhuriyet’inde benimsenmiş bir unvan olmuş ve ilerleyen yıllarda da bir soyluluk göstergesi halini almıştır. Sezar’ın kökeni hakkında farklı tezler ortaya atılmakla birlikte, Sezar’ın ailesi de kendi soylarının tanrı ve tanrıçalardan geldiğini iddia etmişlerdir. Kökenlerinin aslında Aeneas’a dayandığına dair bir inançtan ötürü onların yarı tanrısal özellikler taşıdığına inanılırdı. Zira Sezar’da halka yaptığı konuşmalarda bu durum üzerine eğilmiş; kendisinin ve aile kökenlerinin tanrıya dayandığını ifade ederek soylu bir sınıftan geldiğini bu yüzden de siyasi üstünlüğünün fazla olduğunu vurgulamıştır. Babası Gaius, annesi Aurelia Cotta olan Sezar’a, ailesi tarafından iyi bir eğitim verilmiştir.

 

DEVAMI 24.SAYIMIZDA:  https://www.academia.edu/45158674/Eski%C3%A7a%C4%9F_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_Dergisi_YIL_3_SAYI_24_2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir