ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI SPARTACUS -Ismat ABBAS

Antik Roma’da Köle Olgusu

Antik Roma köleci bir toplumdur ve tarihi boyunca kölelik Roma toplumunda varlığını sürdürmüştür. Roma hukukunda köleler neredeyse hiçbir hakka sahip değillerdir. Eşya ve borçlar hukukunda bir mal gibi işlem görmüşlerdir. Kölenin sahibi köle üzerinde sınırsız haklara sahiptir. Roma’da kölelere her yerde rastlamak mümkündür. Köleler şehir içlerinde, evlerde, madenlerde, imalat atölyelerinde, tarımda vb. yerlerde çalıştırılmıştır. Sahipleri herhangi bir nedenle köleleri öldürebilme veya ağır bir şekilde cezalandırabilme hakkına sahip olmuşlardır. Hem Cumhuriyet hem de İmparatorluk döneminde köleler toplumun en alt sınıfı olmuş ve yasal statüleri bulunmamıştır. Roma hukukunda köleliğin nedenleri ikiye ayrılmıştır. Bunlardan ilki doğum yoluyla köleleşmedir. Nitekim köle bir anneden doğan çocuk babasının statüsü ne olursa olsun köle olarak kabul görmekteydi. Bir diğer neden ise hürriyetin kaybedilmesiyle olunan köleliktir. Hür bir kimse birkaç şekilde hürriyetini yitirmekteydi. Bunun yanı sıra borçlarını ödeyemeyen Roma yurttaşları da belli koşullar altında köle olabilmekteydi. Antik Roma’da kölelerin çoğunluğu yabancılardan oluşmaktaydı. Bunun sebebi Roma’nın kazandığı savaşlardır. Özellikle Geç Cumhuriyet döneminde Roma’nın Akdeniz’de egemen olması köle ticaretinin artmasına neden olmuştur.

Roma’ya getirilen köleler farklı işlerde çalıştırılmıştır. Köleler içinden genellikle savaşçı olanları gladyatör yapılmıştır. Aynı zamanda “arenada ölüm” cezasına çarptırılan kimseler de gladyatör köleler olmaktaydı. Gladyatör yapılan köleler düzenlenen gladyatör dövüşlerinde savaşmak zorunda kalmışlardır. Antik Roma’da gladyatör savaşları Roma halkının eğlence anlayışının merkezinde yer almıştır.

 

DEVAMI 24. SAYIMIZDA: https://www.academia.edu/45158674/Eski%C3%A7a%C4%9F_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_Dergisi_YIL_3_SAYI_24_2021

One thought on “ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI SPARTACUS -Ismat ABBAS”

  1. Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was really informative. Your website is useful. Thanks for sharing!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir