HİTİTLER’DE BÜYÜYE KISA BİR BAKIŞ – Emin Alperen TURGUT

İnsan var olduğundan beri doğa üstü varlıklara sığınmış, istekleri doğrultusunda büyüler yapmıştır. Öncelikle “büyü” kelimesi Türk tarihinde ilk kez Uygur metinlerinde bögü, bügü olarak geçtiği bilinmektedir. Büyünün ise tarihi oldukça eski olup Mezopotamya’da Sümerlerden, Babillerde görüldüğü gibi Anadolu’da ise Asur Ticaret Kolonileri Çağı’ndabüyü ile alakalı metinlerle karşılaşılmıştır. Sonraki dönemlerde ise Hatti ve Hititlere kadar büyü kültürü gelişmiştir. Daha sonra ki “ritüel” kelimesi ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde “geleneksel tören, ayin” anlamına gelir. Büyü, Hitit kültüründe ise oldukça önem arz etmiş bu da Hitit tabletlerinde görülmektedir. Bu büyülerin amacı insanlığa iyi niyetlerle de yapılmış olsa bazı büyüler insan için ölümcül ya da zarar verici bir etken bırakmak için yapılmıştır. Hititlere büyünün gelmesi ve gelişmesinde Kizzuwatna Krallığı’nın (günümüzde Çukurova bölgesi) ve çevresindeki toplulukların, Hurrice ve Luvice konuşan toplulukların etkili olduğu söylenmektedir. Fakat bunun dışında da çok fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sonrasında ise büyü ile ilgilenen Hititler neredeyse bağını hiç koparmamıştır. Büyü, sadece Hitit toplumuna ait bir ritüel olmamış ve her toplumda büyük rağbet görmüştür. Büyüler ak büyü ve kara büyü olarak ikiye ayrılmıştır. Ak büyü toplum tarafından da kabul edilen ve iyi niyetler amacı ile yapılan büyünün ismidir. Ak büyü ayrıca tedavi yöntemi olarak da kullanılmıştır. Kara büyü ise insanlara zarar vermek amacı ile yapıldığı için bu ismi almış ve ne kadar da toplumtarafından istenilmese bile yaptırılmıştır. Hitit toplumu genelinde de kara büyünün ülkeyi de kötüye sürükleyeceği düşünüldüğü için hem gizli yapılır hem de sevilmemiştir. Bundan dolayı kullanılması Hitit Yasaları’nda ölümle cezalandırılıyordu.

DEVAMI 24. SAYIMIZDA: https://www.academia.edu/45158674/Eski%C3%A7a%C4%9F_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_Dergisi_YIL_3_SAYI_24_2021

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir