BITHYNLER ve ERKEN DÖNEM BITHYNIA TARİHİ- ALPEREN KILINÇ – EMRE MİRZA – GÜNEY YAĞIZ BOZKAN

JEOPOLİTİK KONUM

Bithnyia’dan coğrafi bir terim olarak bahseden, elimize ulaşan antik kaynaklardan en önemli unsurları aktaranlar Herodotos ve Pseudo- Skylaks’dır. Ek olarak Bithynia coğrafyası hakkındaki bugün bildiğimiz önemli bilgilerin bir kısmı da ünlü coğrafyacı Strabon tarafından aktarılır. Kendisi ünlü eseri Geographika’da Bithynia coğrafyası hakkında çok değerli bilgiler vermektedir. Baron von Goltz, Bithynia sınırlarını günümüzde Gebze sınırlarına denk düşen topraklardan itibaren başladığını yazar.

Buradan yola çıkarak yazarın “Ağaç Denizi” olarak isimlendirdiği bu topraklardan itibaren boğazın batısındaki egemenliğin tamamiyle daha sonra etraflıca bahsedeceğimiz Bebryk halkının elinde olduğundan söz edebiliriz. Von Goltz’un ardından Alman araştırmacıların çalışmaları çerçevesinde Rudolf Fitzner’in de daha sonraki yıllarda 1:150.000 ölçülerinde çizmiş olduğu Bithynia sınırlarını etraflıca gösteren haritası da göze çarpmaktadır. Ayrıca bu harita çalışmalarının yanı sıra “Ağaç Denizi” olarak nitelenen bu coğrafyanın biyoçeşitliliği de göze çarpmaktadır. Günümüz tarihçilerinden Kamil Doğancı ise “Antik Kaynaklara Göre Bithynia’daki Civitaslar” adlı makalesinde Bithynia coğrafyasından şöyle bahsetmiştir; “Antikçağda Anadolu’nun kuzeybatısı Bithynia olarak adlandırılmaktaydı. Kuzeyinde Pontus Euxenius, batısında Hellespontus ve Rhyndakos (=Kocaçay), güneyinde ise Sangarios (=Sakarya) nehirleri bölgenin sınırlarını belirliyordu. Doğu sınırının tam olarak nerede sona erdiğini söylemek oldukça zordur.” Bithynia olarak adlandırdığımız coğrafya esasen dağlık ve birçok nehrin geçtiği bir arazidir.

DEVAMI 24. SAYIMIZDA: https://www.academia.edu/45158674/Eski%C3%A7a%C4%9F_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_Dergisi_YIL_3_SAYI_24_2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir