ÇİVİ YAZILI BELGELERDE SARGON VE NARAM-SİN DÖNEMLERİ- Abdullah ŞAHİN

Tarihi yazının icadı (MÖ. 3200) ile başlatmaktayız. Bu yüzden olsa gerek yazıyı icat eden Sümerlilere atfen, tarihSümerler ile başlar denilmektedir. Akkadlar, Sümerlerin Mezopotamya bölgesine geldiği tarih ile aynı veya kimi tarihçilere göre, Sümerlerden sonra gelmiş olmakla birlikte, Mezopotamya bölgesinde bir dizi değişimler gerçekleştirmiştir. Günümüz Arabistan bölgesinden Mezopotamya bölgesine tarih boyunca 4 önemli Sami göçü olmuştur. Bu göçlerin ilki Akkad (M.Ö. 2500) diye adlandırılan kavimdir. Sami kavimlerinin anayurdunun neresi olduğu meselesi önemli bir tartışma konusu olmuştur: E. Hall, Samilerin anayurdunu Suriye’de, P. Lagrenge ise Mezopotamya’da aramıştır. Samilerin kökeninin Orta Asya’da olduğu dahi iddia edilmiştir. Winkler’in Geschichte Bahyloniens und Assyriens adlı eserinden sonra Arabistan’ın Samilerin anayurdu olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir.

Coğrafyayı göz önüne aldığımızda ve göçün nüfuz artışı sebebiyle ve düzenli olarak gerçekleşmesi bize Arabistan’ı işaret etmektedir (Albert T. Clay, 1919, 28). Akkadlar, MÖ. 3. binyıl başlarından itibaren Mezopotamya’daki Sümer kentlerine sızmaya başlamıştır. Akkadlar zaman içerisinde bölgede siyasî, askerî, dinî ve kültürel pek çok konuda önemli değişimlere ve etkilere sebebiyet vermişlerdir (E. Memiş, C. Bülbül,2004,17). Samilerin Arabistan bölgesinden göç etmelerinde iklim değişikliği, ekonomik, dinî, siyasî çekişme ve en önemlisi de nüfusun artması gibi nedenler sayılmaktadır. Bu gerekçeler içerisinde en önemlisi nüfus artışı olmalıdır. Çünkü Samiler Suriye ve Mezopotamya bölgesine geldikleri andan itibaren bölgede önemli sorunlara sebebiyet vermiş, sonrasında geniş ve köklü devletler kurmayı başarmışlardır. Bu durum da onların çaresizlik içinde bir göç içinde olmadıklarını göstermektedir.

 

DEVAMI 24. SAYIMIZDA: https://www.academia.edu/45158674/Eski%C3%A7a%C4%9F_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_Dergisi_YIL_3_SAYI_24_2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir